Hľadáte spôsob, ako sa maximálne zviditeľniť na internete? Ponúkame vám kompletnú prezentáciu v online priestore kombináciou rôznych typov médií.

Rozširujeme svoje aktivity v oblasti on-line marketingu a predstavujeme službu pre malých a stredných podnikateľov pod názvom Internet 123. Služba zahŕňa poradenstvo, tvorbu, správu a optimalizáciu webových stránok a zabezpečuje vysokú mieru konverzie návštevníka stránky na zákazníka (tzv. conversion rate). Internet 123 sa vyznačuje tiež finančnou dostupnosťou a kvalitným zákazníckym servisom.

Služba Internet 123 ponúka množstvo špecializovaných dizajnov, vytvorených na základe rozsiahlej analýzy najlepších webových prezentácií menších firiem z rôznych oblastí podnikania. Výsledkom sú funkčné dizajny, ktoré zabezpečujú zvýšenie počtu zákazníkov na základe ich návštevy webovej stránky. Súčasne sú dostatočne flexibilné, takže ponúkajú každému klientovi priestor pre úpravu vzhľadu a obsahu stránky podľa jeho preferencií a potrieb.

Kľúčovou súčasťou služby je kontinuálna optimalizácia webových stránok pre všetkých zákazníkov, analýza správania užívateľov na webových stránkach pomocou nástrojov typu Google Analytics a pravidelné konzultácie so zákazníkmi. Výsledkom sú zrozumiteľné mesačné štatistiky návštevnosti, s možnosťou využiť službu merania prichádzajúcich telefonických hovorov na základe špeciálneho telefónneho čísla uvedeného na webových stránkach.

Vďaka rozšíreniu ponuky o Internet 123 sa stávame komplexným poskytovateľom služieb na internete, a to práve vďaka správe o celý projekt od konceptu až po samotnú realizáciu, čím je minimalizované zaťaženie podnikateľov súvisiace s prípravou kvalitnej webovej prezentácie.